Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce

Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce powstała w grudniu 1991 roku. Od samego początku swojego istnienia Fundacja przejęła zadania pierwszej fundacji mieszkaniowej w Polsce. W niedługim czasie Fundacja powołała do życia Forum Mieszkaniowe przy Sejmie oraz Krajowy Ruch Mieszkaniowy. Ponadto działalność Fundacji w znacznym stopniu wpływała na kształt ówczesnej Polityki Mieszkaniowej Państwa. W pierwszym kwartale 2008 roku Fundacja Inicjatyw Mieszkaniowych wznowiła swoją działalność i stawia przed sobą bardzo wysokie cele. Od Państwa zaangażowania w życie Fundacji również zależy jak wiele będziemy mogli razem osiągnąć, a do zrobenia jest naprawdę wiele.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce

W Polsce pomimo wzrostu gospodarczego ostatnich lat, mieszkania, nadal jak w latach osiemdziesiątych są dobrem luksusowym i mimo, że na lokal nie trzeba już czekać około dziesięciu lat jak było to 10 czy 20 lat temu to mieszkanie jest dostępne tylko dla tych osób które są w stanie pokryć całkowity koszt zakupu nieruchomości, a takich ludzi w Polsce jest zaledwie 10 %.
Aż 80 % społeczeństwa osiąga zdolność kredytowa tylko czasami, pozostałe 10 % nie osiągnie jej nigdy. 62% ludności w Polsce żyje z minimalnymi płacami. Tysiące ludzi mieszka w warunkach o bardzo niskim standardzie bądź dzieląc dom z rodziną lub przyjaciółmi. Obecnie liczba rodzin nie posiadających własnego mieszkania sięga 1, 8 mln. By potrzeby mieszkaniowe Polaków zostały zaspokojone, do 2013 roku powinno powstać 2,6 mln nowych mieszkań. Czyli powinniśmy budować przynajmniej dwa razy więcej. Dostępność mieszkań przekłada się na ilość zawieranych małżeństw i tym samym na przyrost naturalny. Mieszkanie dla każdej osoby jest warunkiem godnego życia , rozwoju oraz prawidłowej realizacji zadań społecznych.
Czytaj więcej...

....