O Fundacji


Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce, powstała 8 grudnia 1991 roku i jest kontynuatorką Pierwszej Fundacji Mieszkaniowej w Polsce.
Od początku działalności tych instytucji prezesem zarządu jest Pan Józef Jamiński. Fundacja była założycielem Forum Mieszkaniowego przy Sejmie, Krajowego Ruchu Mieszkaniowego oraz uczestniczyła przy opracowywaniu założeń Polityki Mieszkaniowej Państwa. Fundacja w sposób zdecydowany popierała tak zwany zamknięty obieg pieniądza w budownictwie jako motor jego rozwoju.
W ostatnich latach Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce przygotowała program mieszkaniowy, który dotyczy budowy lokali mieszkaniowych na gruntach gminnych finansowany w 50% przez przyszłych mieszkańców a w 50% przez kredyt inwestycyjny. Kolejnym ważnym punktem działalności Fundacji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce było przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu w Gminie Zakroczym.
Przeprowadzone zostały następujące koncepcje:
- Koncepcja budynku hotelowego z zapleczem rekreacyjnym, działka nr 62-71
- Koncepcja planu zagospodarowania terenu przy ul. Koźmińskiego 54/14, obręb 01-01,
- Koncepcja planu zagospodarowania terenu przy ul. Tylna 31/26, obręb 01-08,
- Koncepcja budynku wielorodzinnego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 48,
- Koncepcja przebudowy budynków wielorodzinnych oraz projekt nowego budynku w Zakroczymiu, ul. Warszawska 25.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce pełni funkcje społeczne poprzez pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Przykładem tutaj może być tocząca się od 2007 roku sprawa jednego z mieszkańców Warszawy, która dotyczyła eksmisji z mieszkania. Dzięki pomocy Fundacji udało się znaleźć lokal komunalny w zasobach gminy Praga Południe.
Głównym celem Fundacji Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce jest projekt dotyczący budowy Domu dla Matki Samotnie Wychowującej Dzieci, nad którym pracownicy fundacji pracują nieustannie. Fundacja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce co roku składa sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu Ministrowi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dokumenty:

Statut_PL.pdf
Statut_DE.pdf
Statut_EN.pdf

Ostatnia aktualizacja, 19 lipca 2023